Guild Management System
[7名] [002622]

 No.0001 Name:Kethley Lv:50 Job:バウンティーハンター
 No.0002 Name:ダイ・レイハート Lv:60 Job:プロフィット
 No.0003 Name:リカリナ Lv:58 Job:シリエンエルダー
 No.0004 Name:カルミア Lv:57 Job:プロフィット
 No.0005 Name:モペット Lv:44 Job:シルバーレンジャー
 No.0006 Name:ファリュ Lv:57 Job:ウォースミス
 No.0007 Name:ミニ・クーパー Lv:45 Job:シリエンエルダー